اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
** ''[[فردوسی]]''
 
* «از خلق تو خار و حنظل شام// گلشکر اصفهان ببينمببینم»
** ''[[خاقانی]]''
 
** ''[[نورصادقی]]''
 
* «نکهت حور است يایا صفای صفاهان// جبهت جوز است يایا لقای صفاهان// ديودیو رجيم،رجیم، آنکه بود دزد بيانمبیانم// گر دم طغيانطغیان زد از همای صفاهان// او به قيامتقیامت سپيدرویسپیدروی نخيزدنخیزد// زانکه سيهسیه بست برقفای صفاهان// اهل صفاهان مرا بدی زچه گويندگویند// من چه خطا کرده‌ام به‌ جای صفاهان...// کردهٔ ِ قصار، پس عقوبت حداد// ايناین [[ضربالمثل|مثل]] است آن ِ اوليایاولیای ِ صفاهان»
** ''[[خاقانی]]''
 
۴۹۶

ویرایش