خوب، بد، زشت: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
[[w:خوب، بد، زشت|خوب، بد، زشت]] فیلمی است به کارگردانی ''سرجیو لئونه'' در سال ۱۹۶۶ وازو از آغازگران ژانر موسوم به وسترن اسپاگتي.
== بازیگران ==
* [[w:کلینت ایستوود|کلینت ایستوود]] - ''بلوندی''
۴۲۸

ویرایش