جانباز: تفاوت بین نسخه‌ها

۳٬۷۰۶ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
صفحهٔ جدید: *جانباز تجسم عینی ایثار، مردانگی و از خودگذشتگی است. آن گاه که امام و مقتدای او فرمان جهاد می دهد ا...
(صفحهٔ جدید: *جانباز تجسم عینی ایثار، مردانگی و از خودگذشتگی است. آن گاه که امام و مقتدای او فرمان جهاد می دهد ا...)
(بدون تفاوت)
۹۵۳

ویرایش