خوب، بد، زشت: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
== دیالوگ‌های فیلم ==
* توکو (زشت): وقتی می‌خواهی تیراندازی کنی، خوب بکن. وراجی نکن.
* بلوندی (خوب)خطاب به توکو در اواخر فیلم در گورستان زمانی که بلوندی به توکو دستور میدهد که قبری را جهت به دست آوردن پولها نبش کند: " توی جهان دو گروه آدمه: اونایی" توی جهان دو گروه آدمه: اونهایی که بیلتفنگ پر دستشونه و اوناییاونهایی که اسلحهزمین دستشونه،رو میکنن، حالا تو بکن "
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس