قیصر امین‌پور: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: قیصر امین پور از شاعران ایران است. ==بدون منبع== *«موجیم و وصل ما از خود بریدن است/س...
(صفحهٔ جدید: قیصر امین پور از شاعران ایران است. ==بدون منبع== *«موجیم و وصل ما از خود بریدن است/س...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش