تماهید: تفاوت بین نسخه‌ها

۳۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
صفحهٔ جدید: تمهیدات کتابی است که توسط عین القضاة همدانی نوشته شده است. ==دارای منبع== *«نماز خوان...
(صفحهٔ جدید: تمهیدات کتابی است که توسط عین القضاة همدانی نوشته شده است. ==دارای منبع== *«نماز خوان...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش