سلطان محمود غزنوی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: سلطان محمود غزنوی از پادشاهان دودمان غزنوی است. ==بدون منبع== *«مردم شکست خور...
(صفحهٔ جدید: سلطان محمود غزنوی از پادشاهان دودمان غزنوی است. ==بدون منبع== *«مردم شکست خور...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش