لئوناردو داوینچی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
*روزی كه به شايستگی بگزرد، خوابی خوش در پی دارد، عمری هم كه به شايستگی صرف شود به مرگی خوش می‌انجامد.
 
*داوینچی پیش بینی کرده است که جهان در 1 نوامبر 4006 پایان می یابد.
 
*شخصیت های تابلو شام آخر داوینچی : از راست به چپ - شمعون پطروس - تادیوس - متی - سنت فیلیپ - سنت جیمز بزرگ - توماس - عیسی - سنت جان - یهودا اسخریوطی - سنت پیتر - آندریاس
۱

ویرایش