ناپلئون هیل: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[W:ناپلئون هیل|ناپلئون هیل]]''' یکی از نویسندگان شهیر [[w:آمریکا|آمریکایی]] در زمینه موفقیت
 
 
== بدون منبع ==
_* «با ذهنیت مثبت بیاندیشید و ثروتمند شوید.»
_* «هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می‌تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.»
 
_* «هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.»
_ هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می‌تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.
* «زندگی خود را از آنچه می‌خواهید بسازید، و گر نه زندگی از شما آنچه می‌خواهد می‌سازد.»
 
* «بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.»
_ هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.
 
*«زندگی خود را از آنچه می‌خواهید بسازید، و گر نه زندگی از شما آنچه می‌خواهد می‌سازد.»
 
*«بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.»