ناپلئون هیل: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(/* منبع:روانشناسی موفقیت؛موفقیت با ذهنیت مثبت)
'''[[W:ناپلئون هیل|ناپلئون هیل]]''' یکی از نویسندگان شهیر آمریکایی در زمینه موفقیت
 
== بدون منبع ==
_ با ذهنیت مثبت بیاندیشید و ثروتمند شوید.
 
_ هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می تواندمی‌تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.
 
_ هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.
 
*«زندگی خود را از آنچه میخواهیدمی‌خواهید بسازید، و گر نه زندگی از شما آنچه میمی‌خواهد خواهد می سازدمی‌سازد
 
*«بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.»