باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
**انگلیسی ها در بند زبان خود نیستند و حرف زدن به این زبان را به فرزندان خود نمی آموزند. آن ها انگلیسی را چنان نفرت انگیز تکلم می کنند که هیچ کس سر از این زبان در نمی آورد.ممکن نیست یک انگلیسی دهان باز کند و انگلیسی دیگری را از خود بیزار نکند.
**[[جورج برنارد شاو]]
[[رده:موضوع‌ها|زبان ها]]
۹۵۳

ویرایش