نورمن وینسنت پیل: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''وینسنت پیل''' == بدون منبع == * «به آنچه که باور داشته باشید و در ذهن مجسم کنید، می توا...
(صفحهٔ جدید: '''وینسنت پیل''' == بدون منبع == * «به آنچه که باور داشته باشید و در ذهن مجسم کنید، می توا...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش