سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

===حکومت اسلامی===
*«اطاعت از "خط و نقشه پروردگار برای سعادت جوامع انسانی"، مرتبه ای بالاتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردی دارد و تحقق آن نیازمند تلاش جمعی یک ملت است و «جمهوری اسلامی ایران» نیز نتیجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهی است.»
**در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، ۶ اسفند ۱۳۸۸.<ref>http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=6485</ref>
*«در نظام‌های اجتماعی غلط و غیرالهی، اقدامات فردی نمی تواند کشور و جامعه را به سعادت برساند اما در نظامهای متکی بر نقشه الهی، تخلفات فردی قابل اصلاح و مشکلات و نقائص قابل رفع است و این واقعیت، اهمیت بی نظیر تشکیل نظام مبتنی بر نقشه الهی را در سعادت ملتها اثبات می کند.»
**در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، ۶ اسفند ۱۳۸۸.<ref>http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=6485</ref>
 
== گفتارهای بدون منبع ==
۴۹۵

ویرایش