اسفندیار رحیم‌مشایی: تفاوت بین نسخه‌ها

=== پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی===
*شاید بوعلی سینا در عصر خود قامتی برجسته داشته اما قرار نیست افتخار هزار سال بعد آدمیان باشد.
*اگر هر پیامبر مدیریت درستی می کردمی‌کرد عدالت برقرار می شدمی‌شد.این را قرآن می گویدمی‌گوید.
*حضرت نوح با 950۹۵۰ سال عمر توانست مدیریت جامع کند .
*اگر امام زمان به توسعه عدالت موفق شود راهش توسعه علم است.
--[[کاربر:JDiamond|JDiamond]] ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)
 
==پانویس==
۴۹۵

ویرایش