عبدالقادر گیلانی: تفاوت بین نسخه‌ها

 
==بدون منبع==
*«مرغ باغ ملکوتیم در این دیر خراب / می‌شود نور تجلای خدا دانهٔ ما»<ref>http://www.khorshidekhavari.com/forum/showthread.php?t=391</ref>
 
*«گفتا کیی تو با ما گفتم کمین غلامت / گفتا مگر تو مستی گفتم بلی ز جامت // گفتا چه پیشه داری گفتم که عشق بازی / گفتار که حالتت چیست گفتم غم و ملامت // گفتا چه چیست حالت گفتم حال شاکر / گفتا کجا فتادی گفتم میان دامت // گفتا ز من چه خواهی گفتم که درد بیحد / گفتا که درد تا کی گفتم که تا قیامت // گفتا چی میپرستی گفتم جمال رویت / گفتا چه داری با من گفتم بسی ندامت // گفتا چرا گذازی گفتم ز بیم هجرت / گفتا که با که سازی گفتم به یک سلامت // گفتا که کیست محیی گفتم همانکه دانی / گفتا نشان چه داری گفتم که صد علامت»<ref>http://www.khorshidekhavari.com/forum/showthread.php?t=391</ref>
 
*«شکر الله که نمردیم و رسیدیم به دوست / آفرین باد بر این همت مردانهٔ ما»<ref>http://www.khorshidekhavari.com/forum/showthread.php?t=391</ref>
 
*«آرزوی یار داری یار می‌گوید بیا / تاکند دلداری تو در دل شب‌های تار // گر تماشای جمال حق تعالی بایدت / در میان عاشقان انداز خود را روز بار // در دل شب‌ها بگریم گویم آن دلدار را / یا دلی ده یا دلی کز بیدلان بروی بیار»<ref>http://www.khorshidekhavari.com/forum/showthread.php?t=391</ref>
 
*«دنیا را از قلب‌ها ی خود خارج کنید و در دستان خود نگاه دارید، آنگاه دیگر به شما آسیب نمی‌رساند.»<ref>http://www.kasnazan.com/article.php?id=610</ref>
 
 
*«هرگاه با نفس خود خود مبارزه کنی و با طاعات خویش آن را بمیرانی در حقیقت زنده شده‌است و هرگاه به او احترام کنی و او را برای رضای خدا از بدی باز نداری در اصل مرده‌است. اینست معنی حدیث <ما از جهاد اصغر بازگشتیم و هنوز جهاد اکبر باقی است>.»<ref>http://www.kasnazan.com/article.php?id=610</ref>
 
 
==منسوب==
۴۹۵

ویرایش