باز کردن منو اصلی

تغییرات

صفحهٔ جدید: == کتاب: علی صدای عدالت انسانی == *انسانیت دارای تاریخ دراز و شگفت و واحدی است. *علی بن ابیطالب ،بزرگ ...
== کتاب: علی صدای عدالت انسانی ==
*انسانیت دارای تاریخ دراز و شگفت و واحدی است.
*علی بن ابیطالب ،بزرگ بزرگان عالم، بی همتا نسخه ایست که شرق و غرب نه در گذشته و نه امروز صورتی بر طبق آن ندیده است.
*نخستین سجده اولین مسلمانان بر خدایان قریش بود! و نخستین سجده ی علی بر خدای محمد بود.
۹۵۳

ویرایش