حافظه (جانداران): تفاوت بین نسخه‌ها

جز (ربات افزودن: simple:Memory)
* «جهان یادگار است و ما رفتنی// ز مردم نماند بجز گفتنی»
** ''[[فردوسی]]''
 
* «چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند»
** ''[[ارد بزرگ]]''
 
* «حافظه دفترخاطراتی است که همیشه باخود حمل می‌کنیم.»
* «[[کتاب|کتابخانه]] تنها یادبود مطمئن و ماندگار نوع بشر است.»
** ''[[آرتور شوپنهاور]]''
 
* «کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ »
** ''[[ارد بزرگ]]''
 
* «یاد باد آن صحبت شب‌ها که با زلف توام// بحث سر [[عشق]] و ذکر حلقه عشاق بود»
کاربر ناشناس