الگو:نوشتارهای جدید: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
| style="text-align: center;" |
<div class="plainlinks">فهرستی از چند نوشتار جدید ([http://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit افزودن]): <!-- تنها ۱۲ مورد، به بالا اضافه کنید و از پایین حذف نمایید -->
|-این سرود نیروی هوائی شاهنشاهی ایران است.آ نرا در جائی محفوظ نگهدارید تا جاودانه شود فکر نمیکنم کسی آنرا به خاطر بیاورد لذا حیف است که فراموش شود.(((ای زادگان آسمان نیلوفرین دامن پرنیان
شب برگذشت شد بامداد هربامداد فرخنده باد
تا پرده شب بردرید رنگ از رخ گردون پرید
گردون ز مهر آمد پدید روی زمانه شد سپید
تاخسرو گیتی فروز گیرد ببر اورنگ روز
رخساره ارزانی کند هرسو زرافشانی کند
روی جهان آ رایدا هامون به زر اند آ یدا
......................................
شاهنشه زرین کلاه زدبارگه بر پشت ماه
شاهین پولادین برش گسترده سیمین شهپرش
بر آسمان کشورش کشورش پاینده بادا
شاهنشاهش زنده بادا
لطفا بابنده تماس بگیرید mzamani28@gmail.com m55z55@yahoo.com
شاد و پیروز باشید.
|
:[[عدالت]]
۲۸۸

ویرایش