آلفونس دو لامارتین: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: == دارای منبع == * «اگر بخواهیم درباره اشخاص از روی آنچه انجام داده‌اند حکم کنیم، ولتر بدون منازع ب...
(صفحهٔ جدید: == دارای منبع == * «اگر بخواهیم درباره اشخاص از روی آنچه انجام داده‌اند حکم کنیم، ولتر بدون منازع ب...)
(بدون تفاوت)
۲۸۸

ویرایش