لئوناردو داوینچی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== بدون منبع ==
حقیقت اشیا غذای ممتازی است برای هوشمندان، نه عقول سرگردان.
 
· در تنهایی مال خودت هستی، در جمع نیمی از وجودت متعلق به دیگران است، از این رو ناچار در هر محفلی باید وجود خود را طبق تمایل بیجای حاضران متفرق سازی
 
· بزرگترین نعمت طبیعت آزادی است
 
· رود نیل بیش از تمام آبهای کنونی اقیانوسها آب به دریا فرستاده است؛ پس تمام دریاها و رودها به دفعات بیشمار از دهانه نیل گذشته اند.
 
· هنر در تصور و طرح است،نه اجرا؛ این مرحله مربوط است به اذهان کوچکتر
 
· قابلیتهای او چندان زیاد بودند که نمی توانست برای نیل به هدف واحدی آنها را مهار کند و به سوی یک هدف متوجه سازد. وی در پایان زندگی اش با آه و افسوس می گفت: من اوقات سودمندی را تلف کردم.
 
· معرفت زمانهای گذشته و جغرافیا عقل را زینت و پرورش می دهند
 
· ای نقاش، متوجه باش که وقتی به صحرا می روی، دقت خود را به اشیای مختلف معطوف داری، نیک بر آنها بنگری، به نوبت از یکی به دیگری بپردازی، و مجموعه ای از اشیای مختلف در ذهن فراهم آوری که از میان کم ارزشترین آنها انتخاب شده باشد.
 
· تصویر را همواره طوری بسازید که جهت سینه با سر یکی نباشد.
 
· تصویر را طوری بسازید که نشان دهد صاحب آن چه فکری در سر می پروراند
 
· روح هرگز نمی تواند با فساد بدن ، فاسد شود
 
· مرگ همان گونه که زندگی را منهدم می سازد، حافظه را نیز نابود می کند
 
· روح بدون جسم نه می تواند عمل کند ،نه احساس
 
· همان طور که پس از یک روز کار رضایتبخش خواب شیرین است، همانگونه نیز یک عمر پرحاصل مرگ را شیرین می سازد.
توسط icnivad
از http://marg-derakht.blogfa.com/post-17.aspx
*«آدمی بر اساس تفکر و تخیل خود زندگی خویش را می سازد.»
 
"دشوار نیست اگر گاهی دست از کار بکشید و به لکه های روی دیوار, گل و لای در هم فرو رفته و خاکستر حاصل از آتش بنگرید. چه فکر هایی که در همین زمان به ذهن میرسد."
{{-}}
{{ویکی‌پدیا}}
کاربر ناشناس