باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
----
* «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»
* «تاک را از خاک خوب و دختر را از [[مادر]] خوب انتخاب کن!»
* «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»
* «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر صدا میکند اول می‌زند.»
* «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»
* «وقتی کمتر سزاوارم، به من [[عشق]] بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»
* «گاه بلا به سعادت می انجامد.»
 
 
 
 
 
* «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»
 
* «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»
* «تاک را از خاک خوب و دختر را از [[مادر]] خوب انتخاب کن!»
 
* «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»
 
* «خوشی زیاد از حد پیشاهنگ غم فراوان است.»
 
* «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر صداچهچهٔ میکندمی‌زند اول می‌زندصید می‌کند
 
* «گاهی بلا به‌سعادت می‌انجامد.»
 
* «مردی که [[تبسم]]‌کردن نتواند، نباید وارد هیچ دکانی شود.»
* «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»
 
* «وقتی کمتر سزاوارم، به منبه‌من [[عشق]] بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»
 
* «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 
* «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو
{{ناتمام}}
 
۸٬۷۶۴

ویرایش