اتو فون بیسمارک: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''بیسمارک''' ==بدون منبع== *اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتم همه دشمنان نابود ...
(صفحهٔ جدید: '''بیسمارک''' ==بدون منبع== *اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتم همه دشمنان نابود ...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش