قابوس وشمگیر: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''قابوس وشمگیر''' ==بدون منبع== *اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار نا ایمنی، خوی...
(صفحهٔ جدید: '''قابوس وشمگیر''' ==بدون منبع== *اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار نا ایمنی، خوی...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش