تفاوت میان نسخه‌های «آرتور کریستنسن»

صفحهٔ جدید: '''تن سن''' ==بدون منبع== *باید از دستبرد زمانه نترسید و با اراده قوی کوشید و طلبید و هرگز تسل...
(صفحهٔ جدید: '''تن سن''' ==بدون منبع== *باید از دستبرد زمانه نترسید و با اراده قوی کوشید و طلبید و هرگز تسل...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش