تفاوت میان نسخه‌های «اندی وارهول»

 
== دارای منبع ==
*زیباترین در توکیو مکدونالد است.زیباترین در استکهلم مکدونالد است.زیباترین در فلورانس مکدونالد است.پکن و مسکو هنوز چیز زیبایی ندارند.
**''اندی وارهول ،موسسه چاپ و نشر نظر ،صفحه ۱۲۱''
* «در آینده، هر کس می‌تواند برای مدت ۱۵ دقیقه شهرت جهانی داشته باشد.»
۵۶

ویرایش