دارودسته‌های نیویورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (دار و دسته هاي نيويوركي به دار و دسته‌های نیویورکی منتقل شد: ی عربی)
'''دار ودسته هاي نيويوركي''' فيلمي ساخته مارتين اسكورسيزي سال 2002
 
*اسمت چیه؟
 
-آمستردام هستی ؟ من هم نیویورک هستم.
 
*'''آقاي توييت''':در هر شرایطی ظاهر قانون باید حفظ بشه...خصوصا وقتی که نقض میشه.
 
*من و کشیش والان...عین هم بودیم.فقط اعتقاداتمون فرق میکرد...منو نکشت.مرد بزرگی بود.خیلی بزرگ...ولی من آخرش با یه قلب پر از کینه رفتم سراغش .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعا تنها مردیه که مرگش ارزش یادآوری رو داره.
 
*'''بيل كاتينگ''': من و کشیش والان...عین هم بودیم.فقط اعتقاداتمون فرق میکرد...منو نکشت.مرد بزرگی بود.خیلی بزرگ...ولی من آخرش با یه قلب پر از کینه رفتم سراغش .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعا تنها مردیه که مرگش ارزش یادآوری رو داره.
*پدر من جونش رو داد تا این کشور به انجا برسه.و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
 
*'''بيل كاتينگ''': پدر من جونش رو داد تا این کشور به انجا برسه.و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
*-رفیقت، نمیتونه تو چشمم نگاه کنه این ویژگی جالبی نیست.
 
*-'''بيل كاتينگ''':رفیقت، نمیتونه تو چشمم نگاه کنه این ویژگی جالبی نیست.
- '''توني''':هیچکس نمیتونه بیل،اونم وقتی که بازی میکنی.
 
*'''بيل كاتينگ''':خیابان های مارگاری،کراس،دویل،جذارن و لیتل واتل.هر کدوم از این خیابان ها یک انگشت من هستن و وقتی دستم رو ببندم می شه مشت.و میتونم هر وقت خواستم این مشت رو بزنم به شما.
 
*- '''توني''':اگه کلاه به سر ها اینجا ببیننمون بیچاره مون میکنن!
 
-'''آمستردام''':اگه دهنت رو نبندی خودم این کار رو میکنم!
 
*'''بيل كاتينگ''':تو رو خدا نگاه کنین،پسر پدر والان منو نجات داد تا آخرش خودش بکشتم.
 
*خدا رو شکر که وطن پرست میمیرم.
۳۰

ویرایش