قاسم انوار: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
حذف رده "شاعران بر پایه کشور"; افزودن سریع رده "شاعران اهل ایران" (با استفاده از رده ‌ساز)
جز (حذف رده "شاعران ایران"; افزودن سریع رده "شاعران بر پایه کشور" (با استفاده از رده ‌ساز))
جز (حذف رده "شاعران بر پایه کشور"; افزودن سریع رده "شاعران اهل ایران" (با استفاده از رده ‌ساز))
 
 
 
[[رده:شاعران بر پایه کشور]]
 
[[رده:شاعران براهل پایه کشورایران]]
۴۲

ویرایش