اسماعیل یکم: تفاوت بین نسخه‌ها

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
جز
{{م|اسیر بند کمند تو شهسوارانند}}
{{م|به ‌بند دانه و دامت چو من هزارانند}}
{{ب| غلام نرگس مست تو شهسوارانندتاجدارانند| خراب بادهٔ لعل تو هوشیارانند}}
{{پایان شعر}}
 
{{شعر}}
{{م|تو با کرشمه و ناز و گدا به عجز و نیاز}}
{{م|کنون که صاحب حسنیحُسنی به حسنحُسن خویش بناز}}
{{م|تو را رقیب و مرا شد سرشک محرم راز}}
{{ب| تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز|وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند }}
۴۲

ویرایش