نادرشاه افشار: تفاوت بین نسخه‌ها

۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
نادرشاه افشار به نادر شاه افشار که قبلاً صفحهٔ تغییر مسیر بود، منتقل شد: میان نام و عنوان افراد باید فاصله باشد
(نادرشاه افشار به نادر شاه افشار که قبلاً صفحهٔ تغییر مسیر بود، منتقل شد: میان نام و عنوان افراد باید فاصله باشد)
(بدون تفاوت)
۴۲

ویرایش