چشمهایش: تفاوت بین نسخه‌ها

۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
چشمهایش به چشم‌هایش منتقل شد: رعایت نیم فاصله
(چشمهایش به چشم‌هایش منتقل شد: رعایت نیم فاصله)
 
(بدون تفاوت)
۴۲

ویرایش