فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
حذف رده "دانشمندان ایرانی"; افزودن سریع رده "دانشمندان اهل ایران" (با استفاده از رده ‌ساز)
جز (حذف رده "ریاضیدانان"; افزودن سریع رده "ریاضیدانان اهل ایران" (با استفاده از رده ‌ساز))
جز (حذف رده "دانشمندان ایرانی"; افزودن سریع رده "دانشمندان اهل ایران" (با استفاده از رده ‌ساز))
 
[[رده:دانشمندان ایرانی|رازی، فخرالدین]]
[[رده:ریاضیدانان اهل ایران|رازی، فخرالدین]]
[[رده:دانشمندان ایرانیاهل ایران|رازی، فخرالدین]]
۱٬۱۹۹

ویرایش