تفاوت میان نسخه‌های «باراک اوباما»

*به یاد بیاوریم که ، اگر این بحران مالی درسی به ما آموخته باشد، این است که ما نمی توانیم یک وال استریت شکوفا داشته باشیم، در حالی که مین استریت و توده های مردم رنج می کشند.
**[http://www.voanews.com/persian/2008-11-06-voa5.cfm سخنرانی پیروزی در شیکاگو ،۴ نوامبر ۲۰۰۸]
*من فکر نمی کنمنمی‌کنم از نظر هیچ کشوری پذیرفتنی باشد که موشک هاموشک‌ها مثل باران بر سر شهروندان آن فرود آید. اگر کسی موقع شب اقدام به پرتاب موشک به خانه من نماید در حالی که دو دخترم در خواب به سر می برندمی‌برند در حیطه قدرت خود دست به هر کاری خواهم زد تا مانع آن شوم. من انتظار داشتم که اسرائیلی هااسرائیلی‌ها اقدام مشابهی را صورت دهند.
**[http://news.iransarfaraz.com/news/873.html مصاحبه با ای.بی.سی]
 
۵۶

ویرایش