باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
==بُنمایه==
بخشی از دفاعیات زنده یاد دکتر مصدق در جلسه سی و چهارم دادگاه نظامی
==آبی ِ خاکستری ِ سیاه==
== (حمید مصدق) ==
 
در شبان غم تنهايي خويش،
 
کاربر گمنام