راننده تاکسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''تراویس''':فکر می‌کنم که یکی باید این شهرو بگیره و بندازه تو چاه مستراح سیفون کوفتی رو هم بکشه
 
'''تراویس''': حالا به وضوح می‌بینم ، زندگیم رو یه خط صاف خط پیش میره به سمت یه نقطهٔ مشخص، هیچوقت هیچ انتخابی نداشتم
 
'''تراویس''': ۱۲ ساعت کار ، باز هم خوابم نمیبره ....لعنتی روزا فقط میگذرن..تموم نمیشن.
کاربر گمنام