ایزاک آسیموف: تفاوت بین نسخه‌ها

 
* هر دینی مانند یک فانتزی است برای دیگران, اما برای معتقدین آن, حقیقت مقدس مطلق است.<ref> نقل شده در نوشته ای به نام "In Fantasy Forever" , بازچاپ آن در سال 1982 در کلکسیونی از نوشته ها به نام ً "Tyrannosaurus Prescription"</ref>
مادرمکانی بسیارعظیم زندگی می کنیم که جهان نام دارد.فقط در پنجاه سال اخیر یا همین حدود است که دریافته ایم جهان به راستی چقدر بزرگ است.
 
== منسوب ==
کاربر ناشناس