ایزاک آسیموف: تفاوت بین نسخه‌ها

** ''مجلهٔ لایف'' (ژانویهٔ ۱۹۸۴).
 
* هر دینی مانند یک فانتزی است برای دیگران, اما برای معتقدین آن, حقیقت مقدس مطلق است.
** نقل شده در نوشته ای به نام "In Fantasy Forever" , بازچاپ آن در سال 1982 در کلکسیونی از نوشته ها به نام ً "Tyrannosaurus Prescription"
 
کاربر ناشناس