جورج دبلیو بوش: تفاوت بین نسخه‌ها

::* ''(به‌زبان اصلی: "Dick Cheney could be president")''
 
'''سخنرانی در میدان آزادی تفلیس/ ۱۰ مه ۲۰۰۸ '''
* «[[گرجستان]] مشعل [[آزادی]] برای منطقه و جهان است.»[http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/05/050510_he-georgiabush.shtml]
'** ''سخنرانی در میدان آزادی تفلیس/ ۱۰ مه ۲۰۰۸۲۰۰۵ '''
* «[[ايران]] به‌دست مردانی اداره می‌شود كه در داخل كشور [[آزادی|آزادى]]‌ها را سلب كرده‌اند و در اطراف جهان به گسترش ترور مشغولند.»
** ''در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران/ ۱۷ژوئن''
۵۶

ویرایش