ابن سینا: تفاوت بین نسخه‌ها

۷۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
(از http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
* «تعصب در [[دانش|علم]] و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.»
* «کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ [[دارو|دارویی]] نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.»
تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتیکه از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.
دشمن نقد گذشته نقل گراست/ دشمن آینده و نشو ونماست
مدعی گر عقل دارد در سرش/ با جدال احسنش دشمن چراست
.......................
دشمن نقد گذشته پس گراست/ مانده درمانده مرگ و فناست
حکم گردش در حیات روی زمین/ کشتن و تبدیل پیکر ها به ماست
...............
نقد سنت را از ابراهیم-محمد-یادگیر/ تا تبر بر پیکر بت تندوتیزآیدفرود.
 
== درباره ابن‌ سینا ==
کاربر ناشناس