فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

== بدون منبع ==
 
* «آن‌كس كه بداند و بداند كه بداند// [[اسب]] شرفخرد از گنبد گردون بجهاند// آن‌كس كه بداند و نداند كه بداند// بیدار كنندش كه بسی خفته نماند// آن‌كس كه نداند و بداند كه نداند// لنگان [[خر|خرك]] خويش به منزل برساند// آن‌كس كه نداند و نداند كه نداند// در جهل مركب ابدالدهر بماند»
* «کنه خردم درخور اثبات تو نیست// وآرامش جان جز به مناجات تو نیست// من ذات تو را به واجبی کی دانم// داننده ذات تو بجز ذات تو نیست»
* «هرجا که ز مهرت اثری افتاده‌ست// سودازده‌ای بر گذری افتاده‌ست// در وصل تو کی توان رسیدن کآنجا// هرجا که نهی پای، سری افتاده‌ست»
 
== درباره امام فخر رازی ==
 
کاربر ناشناس