طاهره قرةالعین: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ب|تو که غافل از [[شراب|می]] و شاهدی، پی قتل عابد و [[زاهد]]ی|چه‌کنم که کافر و جاهدی به‌خلوص نیت اصفیا}}
{{ب|تو و ملک وجاه سکندری، من و رسم و راه قلندری|اگر آن خوش است تو در خوری، اگر این بد است ، مرا سزا}}{{پایان شعر}}
 
 
 
<div style="text-align: center;">
***
</div>
 
 
{{شعر}}
۸٬۷۶۴

ویرایش