سرمایه‌داری: تفاوت بین نسخه‌ها

* «ایده‌ها سرمایه‌ای هستند که فقط وقتی به دست افراد با‌قریحه و نابغه می‌افتند، مفید واقع می‌شوند.»
** ''[[انوره دو بالزاک]]''
* «اساس سوسیالیسم انسان است».
** ''[[ منصور حکمت]]''
 
== ب ==
کاربر ناشناس