باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ سال پیش
 
== بدون منبع ==
 
* «آن‌که بود شرم و حیا رهبرش// خلق ربایند کلاه از سرش»
 
* «آه از آن روز که بی‌کسب [[هنر]] شام شود// وای از آن شام که بی‌مطرب و ساغر گذرد»
کاربر گمنام