باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* "هر اقدامی اگر بزرگ‌باشد، ابتدا محال به نظر می‌رسد."
 
* " سرنوشت خودرا با افکار تعیین کنید ."
 
{{ویکیپدیا}}
کاربر گمنام