وحشی بافقی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «اگر [[طوطی]] زبان می‌بست در کام// نه خود را در قفس دیدی نه در دام»
 
* «این ندانسته که قدر همه یکسان نبود// [[کلاغ|زاغ]] را مرتبه مرغ خوش‌الحان نبود»
 
* «بگفت‌اش کوتهی افسوس افسوس// تو پا می‌بینی و من پر [[طاووس]]»
۸٬۷۶۴

ویرایش