باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
* «ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی// تو بمان با دگران وای به حال دگران»
* «اززندگاني ام گله دارد جواني ام //شرمنده جواني ام از اين زندگاني ام
 
* «اززندگانياززندگانی ام گله دارد جوانيجوانی ام //شرمنده جوانيجوانی ام از ايناین زندگانيزندگانی ام
* « گیاه دانه ی عشقم، فشرده در دل خاک چنان که دم به دم من بدمند میرویم»
 
* « گیاه دانه یدانهٔ عشقم، فشرده در دل خاک چنان که دم به دم من بدمند میرویم»
==پیوند به بیرون==
{{ویکی‌پدیا}}