باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
جز
* «دشت را و بیشه را و کوه را و آب را// چون [[گوزن]] و چون [[پلنگ]] و چون [[شترمرغ]] و نهنگ»
* « دم [[کژدم|عقرب]] بتابید از سر کوه// چنان چون چشم [[شاهین]] از نشیمن»
 
* «راحت کژدم‌زده کشته [[عقرب|کژدم]] بود// می‌زده را هم به [[شراب|می]] [[دارو]] و مرهم بود»
 
* «سختم عجب آید که چگونه بردش خواب// آن را که به کاخ اندر یک شیشه [[شراب]] است»
۸٬۷۶۴

ویرایش