ظهیرالدین فاریابی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «[[شعر]] در نفس خویش هم بد نیست// ناله من ز خست شرکاست»
 
* «شمعی است چهره تو که هر شب ز نور خود// [[پروانه]] عطا به مه آسمان دهد»
 
* «[[طاووس]] جان به جلوه درآید ز خرمی// گر [[طوطی]] لبت به حدیثی زبان دهد»
کاربر ناشناس