انوری ابیوردی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== دارای منبع ==
 
'''===دیوان اشعار'''===
 
* «آلوده منت کسان کم شو// تا یک‌شبه در وثاق تو نان است»
 
* «ای برادر! بشنوی رمزی ز [[شعر]] و شاعری// تا ز ما مشتی گدا، کس را به مردم نشمری»
 
* «باش تا صبح دولتت بدمد// کاین هنوز از نتایج سحر است»
 
* «بی [[شراب|شرابی]] آتش اندر ما زده‌ست// کیست کو آتش در این آتش زند»
* «ترف عدو ترش نشود زانكه بخت او// [[گاو|گاوی]] است نیك‌شیر ولیكن لگدزن است»
 
* «[[درخت]] اگر متحرک شدی ز جای به جای// نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر»
 
* «دل ز بیم آن‌که بر تو باد سردی بگذرد// روز و شب چونان که [[ماهی]] را براندازی ز آب»
۸٬۷۶۴

ویرایش