باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
* «اگر ساختمان مغز ما به‌همین سادگی باشد که فکر می‌کنیم، پس باید بسیار نادان باشیم که تاکنون به‌شناخت آن پی نبرده‌ایم.»
** ''دنیای سوفی، Carl Hanser Verlag, München ۲۰۰۰, ISBN ۳-۴۴۶۱۷۳-۴۷-۱''
* «اگر فکر نکردی، پس با مشکل بزرگی روبرو هستی، چون [[انسان]] حیوانی است متفکر، و انسانی که نیندیشد، به‌راستی آدم نیست.»
** ''دنیای سوفی، Carl Hanser Verlag, München ۲۰۰۰, ISBN ۳-۴۴۶۱۷۳-۴۷-۱''
* «اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده‌بودن[[زنده]] بودن را نمی‌توانیم بچشیم. و بدون دریافت شگفتی‌های شگرف زندگی، به‌مرگبه [[مرگ]] نتوان اندیشید.»
** ''دنیای سوفی، Carl Hanser Verlag, München ۲۰۰۰, ISBN ۳-۴۴۶۱۷۳-۴۷-۱''
* «با [[آرزو|آرزوی]] سعادت و نیک‌روزی برای ملت اسرائیل، این حق را برای خود قائل هستیم که تا زمانی که پرتقال‌های "جافا" فاسد و زهرآگین هستند از مصرف آن‌ها خودداری کنیم. انگورهای نژادپرستی را هم چند سالی نخوردیم و نمردیم.»
* «شما فکر می‌کنید در مراسم تدفین شرکت کرده‌اید، اما در حقیقت به‌جشن زایمان آمده‌اید.»
** ''مایا، [[معجزه]] زندگی، Carl Hanser Verlag, München ۲۰۰۰, ISBN ۳-۴۴۶۱۹۸-۹۸-۹
* «میلیاردها سال وقت لازم است تا انسانی خلق شود، اما [[مرگ]] را ثانیه‌ای بس است.»
** ''مایا، [[معجزه]] زندگی، Carl Hanser Verlag, München ۲۰۰۰, ISBN ۳-۴۴۶۱۹۸-۹۸-۹''
* «ما، این لفاظی حکومت اسرائیل را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. ما مخالف با تسلسل انتقام‌جوئی و خون را با خون شستن، چشم برای چشم، دندان برای دندان، هستیم.»
* «ما، گروگان‌گیری سربازان را محکوم می‌کنیم، همانطور که دستگیری و انتقال دستجمعی مردم و به‌گروگان گرفتن نماینده‌گان منتخب مردم را.»
** ''‏Aftenposten, روزنامه ۵ اوت ۲۰۰۶''
* «مقدم بر هرچیز، ما [[انسان]] هستیم، آنگاه مسیحی و مسلمان و یهودی...»
** ''‏Aftenposten, روزنامه ۵ اوت ۲۰۰۶''
* «ننگ بر نژادپرستی،[[نژادپرستی]]، ننگ بر پاکسازی اقلیت‌های قومی، ننگ بر کسانی که شهروندان عادی کشوری را ترور می‌کنند، خواه از جانب سازمان حماس، حزب‌الله یا حکومت اسرائیل اعمال شود.»
** ''‏Aftenposten, روزنامه ۵ اوت ۲۰۰۶''
 
۶۴۲

ویرایش