باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
جز
 
* «انوری! بهر قبول عامه، چند از ننگ شعر// راه حکمت دور، قبول عامه گو هرگز مباش»
** ''[[انوری ابیوردی]]''
 
* «ای برادر! بشنوی رمزی ز شعر و شاعری// تا ز ما مشتی گدا، کس را به مردم نشمری»
** ''[[انوری ابیوردی]]''
 
* «ای شعرفروشان خراسان بشناسید// این ژرف‌سخن‌های مرا گر شعرایید»
 
* «شعر دانی چیست؟ دور از روی تو حیض‌الرجال// قایلش گو خواه کیوان باش خواهی مشتری»
** ''[[انوری ابیوردی]]''
 
* «شعر دانی چیست؟ مرواریدی از [[دریا|دریای]] عقل// هست شاعر آنکسی کین طرفه مروارید سفت// صنعت و سجع قوافی هست [[دانش|علم]] و، شعر نیست// ای بسا ناظم که نظمش نیست، الا حرف مفت// شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب// باز در دل‌ها نشیند هرکجا گویی شنفت// ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت// وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت»
 
* «گرفتم که بر شعر واقف نه‌ای// که تو مرد یک پیشه و یک فنی»
** ''[[انوری ابیوردی]]''
 
* «گر مدیح و آفرین شاعران بودی دروغ// شعر حسان ابن ثابت کی شنیدی مصطفی// بر لب و دندان آن شاعر که نامش نابغه است// کی دعا کردی رسول هاشمی خیرالوری// شاعری عباس کرد و حمزه کرد و طلحه کرد// جعفر و سعد و سعید و سید ام‌القری// ور عطادادن به شعر شاعران بودی فسوس// احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی»
۸٬۷۶۴

ویرایش